Wat is een renovatiepremie

De huidige economische situatie heeft er voor gezorgd dat mensen steeds minder vaak bouwgrond aankopen om er een compleet nieuw huis op te bouwen. Een complete nieuwbouw kost dan ook vaak handenvol met geld en dat is iets wat niet veel mensen tegenwoordig meer hebben. Het spreekt dan ook voor zich dat steeds meer (jonge) eigenaars van een huis er voor kiezen om niet zelf te bouwen, maar gewoon te renoveren. Men koopt een bestaande woning op die afhankelijk van de staat van het gebouw ernstige renovatiewerken zal ondergaan. Ook dat kost uiteraard de nodige centen, maar mede door het bestaan van de zogenaamde renovatiepremie ligt de kostprijs van een te renoveren huis aanzienlijk lager dan dat van een complete nieuwbouw. Maar wat is een renovatiepremie eigenlijk?

Wat is een renovatiepremie precies?

De renovatiepremie moet mensen helpen het renoveren van een (oud) huis betaalbaarder te maken. Renovatiewerken kunnen erg veel geld kosten waardoor ze lang niet voor iedereen zomaar te betalen zijn. De renovatiepremie kan voor verschillende type werken verkregen worden, maar per type werk is de premie beperkt. De factuur voor het plaatsen van een nieuwe trap mag bijvoorbeeld maximum 3750 euro bedragen. Renovatiewerken aan de elektriciteit hebben dezelfde limiet en ga zo maar door. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn dat de renovatiepremie als doel heeft om renoveren voor iedereen financieel interessant te maken.

Wie kan de renovatiepremie aanvragen?

De renovatiepremie kan in principe door iedereen aangevraagd worden. Zowel de bewoner van een huis kan deze premie aanvragen als de eigenaar en verhuurder. Er zijn echter aan het aanvragen van deze premie wel verschillende voorwaarden verbonden. De eerste voorwaarde heeft bijvoorbeeld betrekking tot het belastbaar inkomen van de aanvrager. Deze mag niet hoger liggen dan 40.220 tot 57.460 euro per jaar (afhankelijke van het burgerlijk statuut). Daarnaast is ook de ligging en de leeftijd (minimum 25 jaar) van het huis van belang en moet er voor minimum 10.000 euro geïnvesteerd worden in de renovatie van het huis in kwestie. Zorg er voor dat u, vooraleer deze premie aan te vragen, op de hoogte bent van alle op dat ogenblik geldende voorwaarden.

About admin