Vlaamse renovatiepremie

De Vlaamse renovatiepremie is een initiatief van de Vlaamse overheid om de bouwsector in tijden van crisis te helpen. Hieronder staat beschreven welke regels er allemaal voor gelden. Het is handig om te checken of u aan deze eisen voldoet, anders kan het wel eens zo zijn dat de aanvraag niet wordt goedgekeurd.

Renovatiepremie Vlaamse overheid

Allereerst moet voor het in aanmerking komen van de renovatiepremie van de Vlaamse overheid aan bepaalde inkomensvoorwaarden worden voldaan voor de renovatiepremie. De grootste veranderingen hebben dus te maken met het inkomen. Het inkomen van de bewoner van het huis mag niet meer bedragen dan wat hieronder staat. Bewoner is dikgedrukt omdat het gaat om de eigenaar van het huis. Dus op wiens naam het huis staat.

  • €40.220 voor alleenstaanden
  • €57.460 voor alleenstaanden met een persoon te laste, €60.680 met 2 personen ten laste, en dan steeds +€3.220 voor meer personen ten laste. Bij personen ten laste kunt u denken aan bijvoorbeeld kinderen waarvoor er kinderbijslag wordt ontvangen of gehandicapten. Zij moeten aantoonbaar en duidelijk in hetzelfde huis wonen, wil het mogen tellen als ‘persoon ten laste’.
  • Hetzelfde  bedrag (€57.460) geldt voor gehuwden of wettelijk/feitelijk samenwonenden. Een persoon ten laste erbij? Dan gaat de grens ook weer met €3.220 omhoog.

Praktijkvoorbeeld: u woont samen met uw partner en het huis staat op naam van de vrouw. De man verdient echter €56.000 per jaar, de vrouw slechts €30.000 per jaar. Er is 1 kind. Mag er een renovatiepremie worden ontvangen? Het antwoord hierbij is nee, het huis staat dan wel op naam van de vrouw en de vrouw verdiend minder dan de €57.460, het  gaat ook om het inkomen van de man. Het gaat om het totale gezinsinkomen.


En welk inkomen telt dan precies mee? Dat antwoord is simpel: het gaat om het bruto inkomen van 3 jaar terug. Bij mensen die een renovatiepremie op 10 december 2013 aanvragen wordt dus gekeken naar het inkomen van 10 december 2010. En de datum die wordt meegerekend is de datum waarop de documenten worden afgegeven of verstuurd.

Vlaamse renovatiepremie: overige voorwaarden

De woning moet verder ouder zijn dan 25 jaar. Dit is pas sinds 1 januari 2014. Als u de Vlaamse renovatiepremie aanvraagt in 2013 dan zal dit dus nog niet gelden, dan is het 20 jaar. Maar we gaan er vanuit dat het al 2014 is, het pand waar de renovatiepremie voor is zal ook de volle 25 jaar gezorgd moeten hebben voor de huisvesting van een of meerdere personen. Ook moet de woning binnen de provinciegrenzen van het Vlaams Gewest liggen.

Studentenwoningen tellen niet mee. Ook mag de aanvrager van de renovatiepremie op de datum van, of in de 3 voorafgaande jaren, geen studentenhuis of kamerwoning in bezit hebben gehad, of erin geleefd hebben. Ook moet het de enige woning zijn die de aanvrager in het bezit heeft. Deze voorwaarden zorgen ervoor dat de renovatiepremie terecht komt bij de mensen die het het hardst nodig hebben.

De renovatiepremie kan van toepassing zijn op de werkzaamheden van de aannemer of de aankoop van materialen en goederen door de aanvrager zelf. De facturen hiervan moeten beschikbaar zijn. Het minimale bedrag van alle facturen samen moet €10.000 zijn. De facturen mogen verder niet ouder zijn dan 3 jaar. Ook moet de eigenaar van het huis, en dus de aanvrager van de Vlaamse renovatiepremie, het huis in zijn of haar bezit hebben gehad ten tijde van de facturen.

Het is echt belangrijk om facturen te kunnen laten zien bij de aanvraag van de renovatiepremie, dit zijn gewoon de voorwaarden. Het is natuurlijk altijd mogelijk om de factuur bij de leverancier achteraf op te vragen.

De laatste voorwaarde voor een renovatiepremie is dat een bewoner 1 keer per 10 jaar een renovatiepremie kan aanvragen. Deze periode van 10 jaar geldt ook voor een huis. Als bewoner A in 2008 een renovatiepremie heeft aangevraagd, dan kan bewoner B, die het huis van bewoner A heeft gekocht, in 2014 niet nog een renovatiepremie aanvragen.

Kijk voor de laatste wijzigingen in 2013 en 2014 op deze pagina over de renovatiepremie 2013.

About admin